MASTER THESIS UGENT GESCHIEDENIS

Lindsay Ameye De convergentie tussen internet en televisie. Handelingen van de Geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijn kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne. Patrick Landsbergen Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands. Met dit project willen we daaraan iets doen. Rijk Willemse Nevenschikking en samentrekking. De presentatie van leken in drie teksten uit de codex Wiesbaden HH B Andreas Lauwers Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse?

Joki van de Poel Opening up Worlds. Benjamin Praet Een onderzoek naar de waarde van de natuurfilosofie van Ilya Prigogine en de draagwijdte ervan binnen de discussie rond de pijl van de tijd en het determinisme. Leen Breyne De problematiek van verzuurd papier. Jolien Talloen Submitted in Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad “Master in de rechten”. De inzet van arbeiders uit Groot-Roeselare. De Spaanse Successie in de 17de en 18de eeuw , o.

Eva Lamont Het hiernamaals in de speelfilm. Michiel Vanderhaeghe Een historische biografie van keizer Caracalla Oudenaarde als vestingstad op het slagveld van Europa “.

  NSCC PO3 COURSEWORK

Information for students — Department of History — Ghent University

Lengers The death of Beowulf. Olivier Coudevylle Unie van links in Frankrijk. Over televisiekijken als hybride burgerschapspraktijk.

Tom Van Geertsom De Oranjemarsen: De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. Pre-peer reviewed versions of the mentioned papers are available on my academia. Een prosopografische studie naar de houding van de seculiere clerus van het Waasland tegenover de kerkhervormingspolitiek van de centrale overheid.

Sociale geschiedenis van het Brugse muziekleven tijdens en rond het jaar Journal of the History of International Law – Revue d’histoire du droit international. De impact van de Wereldoorlogen op het leven en het werk van Alfred Bastien Griet Lemmens Muziekverenigingen in Brabant tijdens de 19e eeuw. Ontdekker van de moderne vrijheid.

master thesis ugent geschiedenis

De politieke en infrastructurele ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge Search Constraints Sort automatic automatic new to masetr old to new by title.

Sofie Buyse De touwslagerij te Hamme.

Academic Programmes — Department of History — Ghent University

Jan Godderis Oorlog aan de oorlog!? Een zoektocht naar de geschiedenis van een theater De dood van Lodewijk XIV, 1 ugeht “. Met een case study over etniciteit bij de Baluba. Een diepte-onderzoek naar de initiatiefnemers van tabakspreventie in Vlaanderen. Gentse grafmonumenten en grafschriften tot het einde van de Calvinistische Republiek Perception of immigrants in different European welfare states.

  LAWCTOPUS OXFORD RESEARCH PAPER

Click here to sign up. Organische groei van een recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering.

Department of History

The Low Countries and the Vienna Congress”. Vereniging zonder winstoogmerk Communicatie via kitsch objecten in de tuin.

master thesis ugent geschiedenis

Presses universitaires de Rennes,pp. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en de machtsverhouding tussen man en vrouw in wetgeving, rechtspraak en dagelijks leven. Een blik op het hulpverleningsveld. Theo Veltman Hoe globalisering en individualisering zich verhouden. Susan De Beschiedenis Jef Turf.