EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA KABATAAN THESIS KABANATA 2

Maraming mga solusyon sa humadlang ang higit pang mga negatibong mga natuklasanay iminungkahi. Lagi nating tandaan, na ang mabuting kaibigan ay dapat laging totoo sa kahit kanino man. Kakulangan sa kaalaman ng Reproduksyon ng ating katawan. Ang ina ang nakadaranas ng pinakamatinding paghihirap. Subalit ang mga inang ito ay ang nakararanas ng inisyal o pangunahing saya pagkatapos nilang mailuwal ang kanilang anak.

May plano ba kayong magsama ng iyong partner sa pagpapalaki ng bata? Ay isang uri ng pagpigil ng magang pagbubuntis, subalit mas madali ang family planning. Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyang kapaligiran. Gayundin, sila ay maaaring magbuntis sa cesarian seksyon. Bukod sa mga pisikal na pagbabago, may iba pang problema silang mararanasan. Ayon rin sa pag-aaral ni Dr.

Gayon paman, napag- alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis, at ang mga nag-aaral nb nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. TV, Mayroon ding epektong pangsikolohikal ang maagang pagbubuntis.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Ito rin po ay nagsisilbing tagubilin kung bakit minsan ang mga estudyante ay may kanikanilang reaksyon, opinyon at paninisala sa ganitong usapin.

Ipinapakita sa isang artikulo na may pamagat na pregnancy ang isang tipikal na dalagang Pilipina, matalino at konserbatibo. Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ay isang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. Lahat ay nangangarap mabuhay ng matiwasay pagkatapos mag-aral ng kolehiyo, makakuha ng magandang hanapbuhay at magkaroon ng sariling pamilya.

Sa Maagang Nabubuntis sa Murang Edad Sa mundong ito ngayon napapansin nating marami nang maagang nabubuntis sa mura pang edad, sabihin natin sa edad na na gulang ay may nabubuntis na at may asawa na sa ngayon.

  CASE STUDY ONDERZOEKSMETHODE UITLEG

Ang pagkain ng hindi masustansya tulad ng fastfoods, paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamitng droga ay makakapagtaas ng pagkakataon na mapanganib ang bata.

Kailanganisaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Kung naman ang babae ay maykaliitan, siya ay mahihirapan sa panganganak dahil maliit ang kanyang pelvis na siyangdinadaanan ng bata palabas.

Mga batang babae ay madalas tingin ng kontraseptibo alinmanng condom ‘ng tableta’ o at may maliit na kaalaman tungkol sa ibang mgaparaan. Hindi kaya dahil sa inyong kapabayaan kaya malaya nilang nagagawa lahat ng anumang nais nilang gawin.

Ang average na edad ngmenarche unang panregla panahon saEstados Unidos ay 12 taong gulang, kahit na ito tayahin ay nag-iiba sapamamagitan ng lahi at ang timbang, at unangobulasyonnangyayarilamang irregularly hanggang matapos ito.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Sila rin ay mas malamang na drop sa labas ng paaralan na may lamang tungkol sa isang-ikatlo able sa kumuha ng isang mataas na paaralan diploma. Ang paghingi ng pahintulot sa bawat kalahok ang sumunod. Isa pang maaapektuhan ng teenage pregnancy ay ang edukasyon at mga pangarap ng dalaga, pati na rin ng lalaki.

Mayroon din ibang mga magulang na sa halip kabnata tulungan ang bata ay itatakwil pa nila ang mga ito. Sampung porsyento ng mga sanggol na isinilang ng mga kabataang babae ay malnourished.

Meron namang iba na ang lagi sinasabi’y “gawin mo kung anong makapagpapasaya sayo, at kung ano ang nasa puso mo”, kahit alam naman nilang mali ito. SaPilipinas, malaking porsyento ng mga kabataang maagang nabubuntis aynabibilang sa low-income generating group. Gayunman, sila ay may mga responsibilidad ng pagkakaroon upang sanggahin para sa kanilang mga anak bago sila kahit kailanman pinlano na. Dahil hindi nakapagtapos, mahihirapan itong makakuha ng trabaho.

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Kailangan isaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Kabatsan dito ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili ng nais nilang paraan ng pagpaplano ng pamilya na naaayon sa batas, ligtas, epektibo at abot-kaya.

  CONTOH LAPORAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI EKSPERIMEN PROBLEM SOLVING

epekto ng social media sa kabataan thesis kabanata 2

Subalit ang mga inang ito ay ang nakararanas ng inisyal o pangunahing saya pagkatapos nilang mailuwal ang kanilang anak. Ang Talaan V,pinapakita ang kadalasan epekto sa mga kabataang maagang nagbubuntis sa kanilang kinabukasan. Abortion — pagpapalaglag sa buhay na nasa sinapupunan. Ngunit, kaabataan sa kanila ang tuluyan nang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho. Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang mga kabataang maagang nabubuntis ay may mataas na tsansang magkaroon ng mga komplikayon na maaaring nilang ikamatay o ng kanilang sanggol.

Sa Pilipinas, ang teenage pregnancy ay patuloy na tumataas at patuloy na nangangailangang pagtuunan ng pansin. Sa kasalukuyan, lalo pa ring tumataas ang bilang ng mga batang babae na nagiging ina at karamihan sa kanila ay hindi pa kasal. Sakatunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa 19 ang edad. Kadalasannaapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, iba pang kapamilya at mgakaibigan.

ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MAG-AARAL AT EDUKASYON

Ito rin ay isang gawain na dapat ay ginagawa lamang ng dalawang taong natamo ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay isang sagradong gawain.

Kung saan ito ang nagiging simula ng isang indibidwal. Huwag hinging ebidensya ng pagmamahal ang kahit anong bagay na maaaring makasira sa buhay at pangarap niyong dalawa ng epeekto iniibig.